top of page

ÇEREZ POLİTİKALARI KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ


Kidu Bilişim Teknolojileri (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 


Bu bilinçle işbu Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “www.kidu.co” internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında, Site ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.


Belirtmek istiyoruz ki başta siz değerli internet sitesi ziyaretçilerimiz olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

 • Doğru ve güncel olarak,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

 • İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

1. Çerez Uygulamaları Kapsamında İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanaklar
Kidu olarak sitemiz alt yapısında çeşitli amaçlarla çerez (cookie) yazılımları kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu kapsamda temel amaçlarımız;

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. 

 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,

 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,

 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti geliştirmektir. 


Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. Bu çerçevede işlenen kişisel verileriniz resmi talep halinde ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılabilmektedir. 


2. Site’de Kullanılan Çerezler

Site'nin performansını optimum düzeye getirmek amacıyla çerezleri kullanmaktayız. Buna kullanılan çerezler;

 • Gerekli Çerezler (Fonksiyonel): Bu çerezler, size internet sitemiz aracılığıyla hizmet sunmamız, internet sitemizin yapmış olduğunuz ayarlara uygun, verimli ve işlevsel çalışması için gereklidir. 

 • Performans ve Analiz Çerezleri: Performans ve analiz çerezleri internet sitemizin ziyaretçilerine ilişkin sayı, ziyaret sıklığı gibi bilgilerin ve ziyaretçilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarına ilişkin bilgilerin elde edilmesi ve bu yolla internet sitemizin performansının değerlendirilmesi ve genel kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kidu Wix.com platformunda barındırılmaktadır. Wix.com bize hizmetlerimizi size ulaştırmamıza imkan tanıyan bir online platform sunar. Wix, size daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli bir deneyim sunmak için çerezler kullanır. Wix.com Çerez Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için: https://tr.wix.com/about/cookie-policy

3. Çerez Kullanımlarının Kontrolü

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda Ziyaretçilerimizin tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Site’de kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 1. Ziyaretçiler, Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

 2. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 3. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler.

Buna göre, ilgili kişiler;

 

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 

 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 

5. Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

Şirketimize ait ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimize kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla Şirketimizin internet sitesinde yer alan adresine gönderebilirsiniz.

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimize ait info@kidu.co adresine gönderebilir ya da tarafınıza ait, Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketin bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak elektronik posta yoluyla aracılığıyla iletebilirsiniz.

6. Başvuruların Cevaplandırılması

Şirketimize  gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

 

İletişim kurulacak mail adresinin girilmesini rica ederiz.

bottom of page